COACHING | A kind gesture

Wanneer was de laatste keer dat je iets deed dat maar weinig moeite vereiste van jouw kant, maar toch een enorme impact had op een ander? Ik weet zeker dat je weet wat we bedoelen als we het hebben over kleine vriendelijke gebaren. Dit zijn gebaren die voor jou niet moeilijk zijn, maar die voor een ander van de grootste betekenis zijn.

Het enige wat het kost zijn enkele minuten van je tijd en het resultaat is een glimlach op zowel jouw gezicht als dat van degene die het vriendelijke gebaar ontving. En deze glimlach houdt de hele dag aan!