Hoe?

Door de ander te ontmoeten en achter de schermen te kijken.

Haar interesse gaat uit naar de onderstroom in dit leven, de diepere emoties en drijfveren. Van hieruit probeert ze een manier te vinden om het boven te halen.

  • Ze gaat op zoek naar de echtheid van de ander

“Onder de oppervlakte en de rollen die mensen spelen schuilt veel meer, het is interessant om dit gebied te verkennen. Wanneer ik iemand ontmoet die anders is en hierin heel erg van mij verschilt, ben ik geboeid en wil graag uitzoeken wat ik kan leren.”

  • Tevens gaat ze op zoek naar het tegenovergestelde van wat ze tegenkomt

Ilse breng tegenstellingen in beeld. Ze zal altijd geneigd zijn de keerzijde boven water te halen.

Wanneer mensen zich groeperen en dezelfde gedachte aanhangen zal ze proberen dit te ontlopen of er diversiteit in aan willen brengen.

  • Ilse legt de vinger op gevoelige kanten van een ander

Dit doet ze door zaken in een ander perspectief te plaatsen, waardoor het minder pijnlijk wordt.

“We hebben soms hardnekkige verwachtingen. Ik ben niet geneigd om hieraan te voldoen maar streef ernaar iets te creëren wat ruimte biedt, lucht geeft, de wereld opent zonder te oordelen.”

  • Ilse is in staat het positieve te benadrukken zonder de negatieve kanten te verdoezelen

De kunstwerken kunnen negatieve aspecten van het leven visualiseren en tegelijkertijd de schoonheid ervan in beeld brengen. Door kunst te zien als een mogelijkheid om betekenis te geven, kunnen mensen in beweging komen. De artistieke weg is een andere dan de wetenschappelijke weg. Via de esthetiek kan een waarheid boven komen die ons diep kan raken, die ons stil maakt: een gevoel waardoor je overvallen wordt.