Waarden

Waar Ilse Wielage voor staat, wat zij op klanten wil overbrengen en wat zij belangrijk vindt voel je vaak direct aan wanneer je met haar in contact komt. Haar waarden zijn te omschrijven als: autonomie, gevoel, echtheid, diepgang en creativiteit. Het is pas écht Ilse als minstens drie van die vijf waarden terugkomen in haar werk.

Autonomie

Autonomie betekent voor haar dat ze zoveel mogelijk probeert vanuit zichzelf tegen het leven aan te kijken, en niet vanuit de verwachtingen van de maatschappij. Ze wil in haar leven graag vormgeven, creëren, maken, liefhebben, observeren, delen, verbinden, verdiepen.

Voor Ilse is het belangrijk om zelfstandige geesten te ontmoeten, mensen die vrij denken en door de oppervlakkigheid van het leven heen kunnen prikken.

‘Hierin vinden ontmoetingen plaats waarin je voor elkaar van betekenis kunt zijn.

Een zekere onafhankelijkheid is nodig om dit te kunnen bereiken.’

Gevoel

Je gevoel, je emotie, is een stem waarnaar je moet luisteren. Deze emotie kan door je verstand overschaduwd worden, maar zal zijn best blijven doen gehoord te worden. Je gevoel dwingt je tot bewustwording in die zin dat je aangespoord wordt stil te staan bij de rol die je speelt in het leven. Het is je innerlijke stem die je door het leven manoeuvreert.

Echtheid

Echtheid heeft voor Ilse te maken met het leven zelf. Het voltrekt zich en dat kun je maar beter onder ogen zien en accepteren. Vanuit hier kun je oprechter handelen en een bijdrage geven die van waarde is. Het is voor haar een uitdaging om cliënten onder de loep te nemen en hierbij op zoek te gaan naar de ware kern van zijn of haar identiteit.

“Echtheid betekent voor mij het vermogen om te ontwarren wat over blijft als je alle franje eraf haalt.”

Diepgang

Diepgang staat voor Ilse voor de onderstroom in het leven.

“Het is van waarde je bewust te zijn van de onderstroom zodat je leven aansluit bij het grote geheel. Stilstaan is een werkwoord dat hierbij past, omdat je in de stilte dieper in het moment zakt.”

Creativiteit

Creativiteit staat voor haar centraal bij de andere waarden omdat het helpt om tot nieuwe inzichten te komen. Het leert je vernieuwen, groeien en oplossen, en bovenal; accepteren dat er grenzen zijn.