Visie & missie

Ilse streeft naar een wereld waarin we tegenstellingen koesteren, meerdere waarheden naast elkaar mogen bestaan. Een wereld waarin ruimte is voor diversiteit, zonder de balans uit het oog te verliezen. We omarmen problemen en creëren nieuwe mogelijkheden.

 “Alles kan aan het wankelen gebracht worden. Geen enkele manier van leven is optimaal, geen enkele waarheid is absoluut. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden. Tegenstrijdigheden en spanningen horen erbij. Het is de diversiteit die voor de balans zorgt. We mogen de tegenstellingen koesteren.”

Ilse streeft ernaar om zaken vanuit een ander perspectief te belichten en daarmee bewustwording te creëren Door je een andere kijk aan te reiken word je aan het denken gezet en zie je dat er altijd een keuze is om het anders te doen.

“Ik inspireer je graag om je oogkleppen af te zetten, om met een andere blik tegen de dingen aan te kijken. Je krijgt als het ware een extra paar ogen waardoor je jezelf en het leven anders kunt zien.”