Wat?

Door tegenstellingen in beeld te brengen en ze te verenigen maakt Ilse je bewust van de keuzes die we hebben in het leven. Haar schilderijen, individuele sessies en andere activiteiten die Ilse organiseert, sluiten hierbij aan.

“We gaan niet naar kunst voor informatie, maar voor de ervaring. Je kunt kunst vertrouwen en iets over jezelf ontdekken. Hierin wil ik graag een rol spelen. Enerzijds door werk te maken waarin emoties schuilen, anderzijds door hierover te praten, door de persoonlijke ervaring bloot te leggen.”

 

Exposities en verkoop van schilderijen

Ilse werkt graag in opdracht en de opdrachtgever heeft een grote stem in de totstandkoming van het schilderij. Hiernaast is er vrij werk waarin ze haar eigen emoties verder verdiept en uitdrukt. Fotografie is voor haar een hulpmiddel om tot een ontwerp te komen voor een schilderij. De realistische en verfijnde olieverfschilderijen worden tentoongesteld of verkocht.

 

Onderwijsactiviteiten

Sinds haar opleiding tot medisch/wetenschappelijk illustrator aan de kleinschalige internationale opleiding Scientific Illustrationin Maastricht is Ilse verbonden aan het onderwijs van deze Master. Zij begeleidt studenten in het ateliermodel en is tevens Studenten Loopbaan Begeleider en lid van de Examencommissie.

 

Individuele sessies

De mogelijkheid bestaat om Ilse te bezoeken voor een individuele ateliersessie. Hierin begeleidt ze anderen bij hun creatieve activiteiten, stimuleert hen de persoonlijke waarden te benoemen, uniek en echt te zijn en van hieruit koers te zetten. Een museumbezoek of bezichtiging van een tentoonstelling kan hiervan onderdeel uitmaken. Als je emotioneel geraakt wordt door een kunstwerk bestaat de mogelijkheid hier dieper op in te gaan.

‘We leven in een tijd waarin we onze emoties bij kunst nauwelijks aan bod laten komen. We geven de kijker informatie over techniek, de kunstenaar, geschiedenis en financiële waarde, maar we doen weinig met smaak, esthetiek en emotionele communicatie. Echte kunst oordeelt niet maar opent de wereld voor je. De kwaliteit van de vragen die opkomen is van belang. Zoals Shakespeare zegt in Hamlet: ‘Nothing is either good or bad, but thinking makes it so’.