Waarom?

My gift to you is another way of seeing.

Al Ilse’s werkzaamheden zijn terug te leiden naar waarom ze het doet. Het is haar bijdrage aan het leven van anderen en de impact die zij daarmee maakt. Ilse heeft de behoefte de ander te raken en aan te sporen hierover met elkaar in gesprek te gaan.

“Door kunst als een ervaring te zien, kun je een impuls krijgen om je gevoelens te onderzoeken en daarmee iets over jezelf te ontdekken.”

Ilse streeft ernaar je in beweging te brengen door bewustwording te creëren over je individuele plaats in het leven en de keuzes die je hebt. Ze is in staat je naar jezelf te laten kijken zodat je jezelf gaat afvragen: Wie ben ik? Wat is mijn rol in dit leven? Waar ga ik naar toe?